Skontaktuj się: 575 502 600 dietetyk Lublin FaceBook

INFORMACJA


O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH ADMINISTROWANIU

DANE OSOBOWE W FIRMIE:

SZANOWNY PACJENCIE:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Państwa dane są przetwarzane we wszystkich zakładach, w których przyjmuję na zasadach opisanych w tym rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO).

Działalność dietetyków oraz prowadzenie badań naukowych związana jest z koniecznością prowadzenia dokumentacji, w moim przypadku jest to dokumentacja elektroniczna a w przypadku badań również papierowa (na którą każdorazowo będzie wyrażana zgoda na piśmie).

Wyrażając zgodę na konsultację, trening lub udział w badaniach naukowych prowadzonych przeze mnie (ustnie lub pisemnie) wyrażacie Państwo również zgodę na przetwarzanie przez firmę Państwa danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia bądź badań naukowych. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy pacjent ma prawo do złożenia oświadczenia o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji dietetycznej, treningowej i badawczej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o jej stanie zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie.

W zakres danych osobowych niezbędnych od udzielania świadczeń wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, wiek, telefon, adres e-mail, pomiary ciała (wzrost, masa, obwody), historia schorzeń i leczenia, przyjmowane leki i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego.

Będąc proszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiacie mi Państwo kontakt ze sobą i upoważniacie firmę do wykorzystania tych środków w celu:
- umówienia wizyty lub treningu,
- przypomnienia o wizycie lub treningu,
- przesunięcia wizyty lub treningu,
- odwołania wizyty lub treningu,
- dowiedzenia się o przebiegu kuracji,
- poinformowaniu o prowadzonych badaniach naukowych,
- przesłania jadłospisu oraz zaleceń do ćwiczeń i żywienia,
- rozwiązania Państwa bieżących problemów z dietą lub ćwiczeniami.

Taki kontakt z Państwem nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.

Pamiętajcie Państwo, że macie prawo w dowolnym momencie poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych. „Odbiorcami” Państwa danych mogą być również podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy, policja) lub osoby, którym udzieliliście Państwo stosownego pełnomocnictwa.

575 502 600
Lokalizacja